CONTACT

Senzor Industries AB

Box 9137

SE-400 93 Göteborg/Sweden

Phone +46 31 331 41 29


Our Chinese offices are located in Shenzhen and Shanghai.

VIDEO OM I-SNAPSHOT

 

Försäljningseffektivitet -
på det snabba, smarta och strategiska sättet!

i-snapshot - enkel besöksrapportering och kraftfulla analyser

 

 

Kundbesök rapporteras på bara en minut,
direkt från smartphonen eller plattan.

 

Din partner for indkøb

og salg effektivitet

web analytics
Phone: +46 721 60 72 60

Senzor Industries AB | PO Box 7147 | SE-402 33 Gothenburg | www.senzor.se |  info@senzor.se | +46 721 60 72 60 | LinkedIn | Facebook | YouTube