CONTACT

Senzor Industries AB

Box 9137

SE-400 93 Göteborg/Sweden

Phone +46 31 331 41 29


Our Chinese offices are located in Shenzhen and Shanghai.

Välj det säkra alternativet

 

 

Varje kravallstaket från Senzor är tillverkat helt efter respektive kunds behov, krav och önskemål.

 

 

 

Lita på kvalitet

 

Våra staket är robusta och hållbara för att klara hårda omständigheter.

Med våra olika högkvalitativa specifikationer gör vi ingen besviken.

 

 

 

Följ reglerna

 

Specifika säkerhetskrav är viktiga att följa eftersom det annars kan bli kostsamma påföljder.

Kraven på material, storlek och tillbehör skiljer sig åt mellan olika kommuner - det gäller även böterna.

Vi har en omfattande kunskap om lokala regler så att det blir rätt och säkert.

 

 

 

Attraktiva priser

 

Istället för stora lager med standardprodukter så tillverkar vi varje staket på order.

 

Vår låga fasta kostnader betyder också att vi kan erbjuda attraktiva priser.

 

 

 

Efterfråga din offert idag!

 

 

 

 

 

 

 

Kravallstaket
 

Skräddarsydda

 

 

web analytics

Din partner för inköp och

försäljningseffektivitet

Telefon: 0721 60 72 60

Senzor Industries AB | PO Box 7147 | SE-402 33 Gothenburg | www.senzor.se |  info@senzor.se | +46 721 60 72 60 | LinkedIn | Facebook | YouTube