CONTACT

Senzor Industries AB

Box 9137

SE-400 93 Göteborg/Sweden

Phone +46 31 331 41 29


Our Chinese offices are located in Shenzhen and Shanghai.

Din partner för inköp och försäljningseffektivitet

Optimera dina inköp

 

 

Är du inte nöjd med resultatet som inköp generat?

Se till att någon annan tar hand om det - vi.

 

Våra specialkompetenser omfattar inköp av produkter av metall och mineraler för bygg-, möbel- och komponentindustrin. 

 

Initialt behöver vi bara:

 • Varuprover

 • Ritningar eller skisser

 • Specifikationer och krav

 • Årsvolymer

“I alla outsourcing projekt är det viktigt att säkerställa att processerna fungerar och att alla inblandade personer förstår dina behov."

 

 

Inom våra inköpsprojekt arbetar vi tillsammans med små- och medelstora tillverkningsföretag. Vi har idag löpande projekt inom:

 

Delar och produkter av metall

 • ​Stegar
 • Plattformar

 • Förankringar

 • Beslag

 • Fjädrar

 • Inspektionsluckor

 • Gångjärn

 • Handtag

Mineraler och eldfasta material

 • ​Brandsäkra skivor

 • Mineraliska råmaterial och blandningar 

 • Eldfasta material​

 • Industriella komponenter

web analytics
Telefon: 0721 - 60 72 60

Senzor Industries AB | PO Box 7147 | SE-402 33 Gothenburg | www.senzor.se |  info@senzor.se | +46 721 60 72 60 | LinkedIn | Facebook | YouTube