CONTACT

Senzor Industries AB

Box 9137

SE-400 93 Göteborg/Sweden

Phone +46 31 331 41 29


Our Chinese offices are located in Shenzhen and Shanghai.

Din partner för inköp och försäljningseffektivitet

Telefon: 031 - 331 41 29

Optimera dina inköp

 

 

Är du inte nöjd med resultatet som inköp generat?

Se till att någon annan tar hand om det - vi.

 

Våra specialkompetenser omfattar inköp av produkter av metall och mineraler för bygg-, möbel- och komponentindustrin. 

 

Initialt behöver vi bara:

 • Varuprover

 • Ritningar eller skisser

 • Specifikationer och krav

 • Årsvolymer

“I alla outsourcing projekt är det viktigt att säkerställa att processerna fungerar och att alla inblandade personer förstår dina behov."

 

 

Inom våra inköpsprojekt arbetar vi tillsammans med små- och medelstora tillverkningsföretag. Vi har idag löpande projekt inom:

 

Delar och produkter av metall

 • ​Stegar
 • Plattformar

 • Förankringar

 • Beslag

 • Fjädrar

 • Inspektionsluckor

 • Gångjärn

 • Handtag

Mineraler och eldfasta material

 • ​Brandsäkra skivor

 • Mineraliska råmaterial och blandningar 

 • Eldfasta material​

 • Industriella komponenter

web analytics

Senzor Industries AB | PO Box 7147 | SE-402 33 Gothenburg | www.senzor.se |  info@senzor.se | +46 31 331 41 29 | LinkedIn | Facebook | YouTube