CONTACT

Senzor Industries AB

Box 9137

SE-400 93 Göteborg/Sweden

Phone +46 31 331 41 29


Our Chinese offices are located in Shenzhen and Shanghai.

VIDEO OM I-SNAPSHOT

 

Försäljningseffektivitet - 

på det snabba, smarta och strategiska sättet!

 

 

i-snapshot - enkel besöksrapportering och kraftfulla analyser

 

 

 

Kundbesök rapporteras på bara en minut,

direkt från smartphonen eller plattan.

Din partner för inköp och försäljningseffektivitet

Telefon: 031 - 331 41 29
web analytics

Senzor Industries AB | PO Box 7147 | SE-402 33 Gothenburg | www.senzor.se |  info@senzor.se | +46 31 331 41 29 | LinkedIn | Facebook | YouTube